GARANTIER NORDANVIK

Med ett spabad från NORDANVIK kan ni känna er trygga


Garantier Spabad:

På våra spabad och Swimspa lämnar vi följande garantier:
• 10 års ram/stomme-garanti
• 5 års skalgaranti mot krackeleringar, missfärgningar och delaminering
• 2 års komponentgaranti

Vi har 2 års komponentgaranti på alla våra produkter (detta gäller för privatpersoner och produkterna får inte användas i offentlig miljö).
Komponentgarantin innebär att om ni skulle behöva byta något så skickar vi er reservdelen och ni ombesörjer själv bytet. De flesta reservdelar finns på lager, har vi inte den del ni behöver på lager ser vi till att ta hem denna omgående.

Produkten skall vara använd med gott omdöme och i normal omfattning samt att manual och skötselguide skall följas.
Fel skall anmälas omedelbart efter att det upptäckts.

Garantin gäller inte skador som orsakats av yttre omständigheter som fukt, snö, frysskador, åska eller egna modifieringar och omfattar inte heller ozonator, nackkuddar, spalock, filter, belysning och ev musikanläggning.

Garantin gäller från och med det datum när spabadet är levererat och förutsätter att man följt skötselanvisningarna.

Garantin omfattar inte:

- Arbetskostnader, kranlyft, el-installation
- Normala förslitningsdetaljer såsom axeltätningar, halogenglödlampor, packningar.
- Skador på elektriskt material orsakade av fasbortfall, strömstötar eller på grund av åska och andra yttre orsaker.
- Skador (tex missfärgningar) orsakade av obalanserat vatten, t.ex. av felaktiga klorvärden, pH-värden eller salthalter.
- Frysskador orsakade av felaktig vinterförvaring.
- Skador orsakade av hög vattentemperatur högre än 40,00+C

Kostnader för demontering och återuppsättning av påbyggd utrustning som inte är levererad av oss och försvårar åtgärdandet av skadad detalj ersätts ej.
T.ex. om badet är nedsänkt i trallen. I detta fall åligger det kund att demontera trall.

För eventuella följdskador ansvaras ej. Leverantören ansvarar inte för fel som uppstått genom köparens vårdslöshet, underlåtenhet med skötsel eller olyckshändelse.

Ersättning för kostnader som inkomstförlust, telefonsamtal, montage, tankbil, vattenkostnad eller demontering, resor etc. ingår ej.

För kostnader som drabbar leverantören genom oberättigat reklamationsanspråk debiteras köparen.

Vid godkänd garanti repareras trasig vara i första hand, om det inte är möjligt byts den ut.
Köparen svarar för demontering och återuppsättning av reparerad vara.
Vid godkänd garanti står leverantören för fraktkostnader.

Har montagearbetet köpts av auktoriserad återförsäljare gäller även rätt till demontering och återuppsättning av fast installerad vara.


Vid garanti-/serviceärende:
Vid eventuella garanti-/serviceärende skall badet stå tillgängligt för eventuell servicetekniker.
Det krävs fritt utrymme runt badets alla sidor om minst 50-60 cm.
Vi står inte för någon kostnad förknippad med att få badet tillgängligt för service/garanti.
Vid eventuell service/garanti där badet kräver bortforsling och /eller utbyte av spabad skall badet stå lätt tillgängligt för bortforsling. Farbar väg och max 20-30 m lyft.
Eventuella extrakostnader för åtkomst och bortforsling av spabad står ägaren av spabadet för.